POSTANI KORISNIK

DECA

– Popunjen i potpisan Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa
– Popunjena i potpisana tabela troškova
– Izvod iz matične knjige rođenih (za maloletna lica)
– Očitana važeća lična karta (za punoletna lica)
– Skenirana lekarska dokumentacija korisnika
– Formular pristanka korisnika za prikupljanje,obradu i objavljevanje ličnih podataka, fotografija, audio i video snimaka
– Fotografija i tekst o korisniku u elektronskom formatu

ODRASLI

– Popunjen i potpisan Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa
– Popunjena i potpisana tabela troškova
– Očitana važeća lična karta (za punoletna lica)
– Skenirana lekarska dokumentacija korisnika
– Formular pristanka korisnika za prikupljanje,obradu i objavljevanje ličnih podataka, fotografija, audio i video snimaka
– Fotografija i tekst o korisniku u elektronskom formatu

 

Scroll to Top